قوانین عضویت و فعالیت در وبسایت میزروم

  1. فعالیت این سایت مطابق با قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
  2. قبل از فعال کردن هر فروشگاه، اطلاعات شخص فروشنده، چک میشود و پس از آن فروشگاه مذکور فعال میگردد. اما صحت اطلاعات شخصی هر کاربر به عهده خود کاربر بوده و در صورت احراز  نادرستی اطلاعات، در صورت تصحیح نکردن اطلاعات، کاربر غیرفعال می‌گردد.
  3. تمام اطلاعات و فایل های ارائه شده برای فروش، قبل از فعال سازی چک میشود و درصورت مشاهده مغایرت با قوانین سایت فعال نمیشود و بعد از تذکر درصورت تکرار کاربر غیر فعال  میشود. ضمناً صحت و سقم آنها به عهده فروشنده بوده و در صورت احراز مواردی از جمله کپی برداری اطلاعات از اشخاص حقوقی، حقیقی و یا سازمان های دولتی، کاربر غیرفعال شده و با شخص مطابق قوانین حاکم بر فضای مجازی برخورد می‌گردد.
  4. هرگونه هتک حرمت اخلاقی و مذهبی در اطلاعات فروشنده (اعم از اطلاعات شخصی و اطلاعات فروش) به عهده خود فروشنده بوده و در صورت مشاهده و یا گزارش با کاربر مطابق قوانین ماده 6 ، 14 و 15 جرائم رایانه ای و ماده 639 قوانین مجازات اسلامی برخورد خواهد شد.
  5. اطلاعات خصوصی اعضا، از جمله نشانی ایمیل آنها نزد "میزروم " محفوظ بوده و در اختیار دیگران قرار نمی‌گیرد.
  6. میزروم از نشانی ایمیل شما، برای ارسال رسید و اطلاع رسانی خرید و فروش شما، لینک فراموشی رمز عبور و اطلاع رسانی درباره جدیدترین اخبار و اطلاعات سایت، استفاده می کند و معمولا در هر هفته بیشتر از یک ایمیل ارسال نمی‌گردد .
  7. این قوانین، ممکن است مطابق با تغییرات در قوانین کشور یا شرایط فعالیت سایت، تغییر کند و میزروم سعی می کند که تغییرات را به اطلاع اعضا برساند.
  8. تمامی نظرات و گزارش های ارسالی مبنی بر تخلف یا کپی برداری محصولی خاص، مورد بررسی قرار میگیرد، و در صورت احراز صحت موضوع، محصول مورد نظر غیر فعال، و شخص فروشنده بعد از تذکر اول، در صورت تکرار، غیر فعال و مطابق قوانین با وی برخورد خواهد شد.